Informatie voor potentieel nieuwe leden

Atletiek is niet zomaar één sport. 'Atletiek' is een verzamelnaam voor vele sporten, die we gewoonlijk 'onderdelen' noemen. Zo kennen we: lopen (van 40m tot marathon en zelfs nog verder), springen (bijv. ver- en hoog-) en werpen (bijv. kogelstoten en speerwerpen). Ook de verschillende 'meerkampen' (bijv. zevenkamp, tienkamp) zijn onderdelen. Het snelwandelen wordt bij AV De Spartaan nauwelijks beoefend en de vereniging heeft hiervoor dan ook geen trainer.

De trainingen, welke begeleid worden door gediplomeerde trainers, die elk niveau van beginner tot gevorderde aankunnen, worden gegeven binnen drie doelgroepen: wedstrijdatletiek, jeugdatletiek en recreatief lopen, nodic walking en wandelen.
Voor informatie over de activiteit van je keuze, zie een van de hieronder opgenomen rubrieken.

Wil je kennis maken met (jeugd)atletiek, hardlopen of wandelen, dan mag je altijd 4 weken gratis meetrainen. Je mag je direct op een trainings- middag of avond melden bij de trainer van de gewenste training.


Recreatief lopen, Nordic Walken, Sportief Wandelen en Marathontraining

Als u recreatief wilt hardlopen, wandelen of Nordic Walken, dan kunt u terecht bij de 'recreatieatletiek'. Om uw conditie op een hoger peil te brengen met daarnaast de gelegenheid om sociale contacten te leggen kunt u op meerdere momenten in de week bij ons terecht. Men kan zich aanmelden als recreant indien men 16 jaar of ouder is.

Voor de trainingstijden: klik hier.  Voor overige informatie over recreatief hardlopen: klik hier, Sportief Wandelen: klik hierNordic Walken: klik hier  en marathontraining Klik hier 


Jeugdatletiek

Kinderen vanaf zes jaar kunnen meedoen bij de pupillengroep van De Spartaan. Al spelenderwijs leren ze hoe ze moeten hardlopen, kogelstoten, hoogspringen, verspringen, balwerpen enz.. Naast de technische kant van de onderdelen worden ze ook vertrouwd gemaakt met de spelregels. Tot de leeftijd van 35 jaar worden de atleten in groepen ingedeeld op basis van het geboortejaar. Vanaf 12 jaar wordt men ingedeeld bij de junioren en vanaf 20 jaar bij de senioren.

Vanaf 10 jaar kunnen kinderen, die eigenlijk vooral willen hardlopen, zich ook aansluiten bij de 'jeugdhardloopgroep'. De zogenaamde "Mila jeugd".
Jeugdleden zijn altijd wedstrijdatleet. Vanaf 16 jaar kan men ook lid worden als recreant.

Voor de trainingstijdenklik hier. Voor meer informatie: klik hier.
 

Wedstrijdatletiek

Vanaf de B-junioren (16 jaar) gaan atleten zich in het algemeen specialiseren op één of slechts enkele onderdelen. Ook is de wens tot het leveren van een bepaalde prestatie dikwijls nadrukkelijker aanwezig bij deze doelgroep dan bij de jongeren en de recreanten. Samen met de trainer wordt bepaald, welke richting het beste bij de atleet past.

Voor de trainingstijdenklik hier.


Lid worden

Om lid te worden van AV De Spartaan kunt u zich aanmelden bij de ledenadministratie van onze vereniging. Vul daartoe het inschrijfformulier onderaan deze pagina in. 

Voor vragen, neem contact op met de ledenadministratie:

Piet van Rijnberk
Westerdreef 125
2161 GR Lisse
tel. 0252 - 410777
e-mail: ledenadministratie@avdespartaan.nl
 

Het verenigingslidmaatschap houdt tevens in, dat u lid bent van de AtletiekUnie. Voor deelname aan officiële wedstrijden is tevens een wedstrijdlicentie nodig. Jeugdleden dienen hun aanmeldformulier, getekend door (één van) de ouders, via de trainer in te leveren!


Lidmaatschap
Na inschrijving als lid zal er een automatische afschrijving plaatsvinden van de verschuldigde contributie voor de eerste periode. De kosten zijn afhankelijk van de categorie, waaronder u valt.
 

Kortlopend lidmaatschap voor recreanten vanaf 18 jaar.

Ingaande 1 juli 2017 is het mogelijk om bij de AV De Spartaan een kortlopend lidmaatschap, voor recreanten vanaf 18 jaar, voor drie maanden aan te gaan. De start van dit kortlopend lidmaatschap gaat in op de eerste van de maand, nadat u zich heeft aangemeld.

U wordt ook aangemeld bij de Atletiekunie. De kosten (€ 6,55) voor de Atletiekunie zijn verwerkt in de contributie van het kortlopend lidmaatschap. Dit is voor 2018, € 42,95 per drie maanden. Er bestaat de mogelijkheid om dit lidmaatschap éénmalig te verlengen.

Bij een kortlopend lidmaatschap is het niet mogelijk om een wedstrijdlicentie te krijgen, u bent wel via de Atletiekunie volledig verzekerd.

Indien u alsnog besluit een regulier verenigingslidmaatschap bij de AV De Spartaan aan te gaan dan worden er door de Atletiekunie geen administratiekosten meer in rekening gebracht.

 

Indien u dit kortlopend lidmaatschap wilt verlengen, dan moet u dit een maand van tevoren kenbaar maken aan de ledenadministratie.


Lidmaatschap opzeggen (klik op deze link)

 

 

Contributie 2018
De totale kosten bestaan uit Spartaancontributie, Atletiekuniecontributie en eventueel wedstrijdlicentie. Wedstrijdlicentie en Atletiekuniecontributie worden bij de eerste contributiebetaling van een jaar geïnd. Bankrekeningnummer van de penningmeester van AV De Spartaan te Lisse, IBAN NL57 RABO 0336577680

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.
Klik hier om naar de contributietabel te gaan.
Postadres:
Secretariaat AV De Spartaan
Spekkelaan 8
2161 GH Lisse
Sportpark Ter Specke
Spekkelaan 8
2161 GH Lisse
kantine: 0252-415350
Terug naar boven