Competitiewedstrijd CD-Junioren

Algemene informatie
Op zaterdag 6 april 2019 organiseerde AV De Spartaan de eerste competitiewedstrijd voor CD-Junioren.

Klik hier voor de uitslagen.

Deze wedstrijd werd gehouden op het sportpark “Ter Specke”, Spekkelaan 8 te Lisse. Voor een routebeschrijving kunt u kijken op www.avdespartaan.nl

Deelnemende Ploegen:                                                                                   
Poule-indelingen
(tussen haakjes het aantal ploegen >1)
Poule 57
06-04-2019 De Spartaan Voorronde 1
25-05-2019 ARV Ilion Voorronde 2
22-06-2019 Leiden Atletiek Voorronde 3
07-09-2019   Finale
 
Jongens Junioren C
1. ARV Ilion
2. SC Reeuwijk
3. AV Rijnsoever
4. AV De Spartaan (1)
5. AV De Spartaan (2)
6. Voorschoten '97
7. Leiden Atletiek (1)
8. Leiden Atletiek (2)
9. Haag Atletiek (1)
10. Haag Altetiek (2)
11. AV'47
   
Meisjes Junioren C
1. ARV Ilion
2. SC Antilope
3. AV Rijnsoever
4. AV De Spartaan (1)
5. AV De Spartaan (2)
6. Voorschoten '97
7. Leiden Atletiek (1)
8. Leiden Atletiek (2)
9. Leiden Atletiek (3)
10. Haag Atletiek (1)
11. Haag Atletiek (2)
12. AV'47
Jongens Junioren D
1. ARV Ilion
2. AV Rijnsoever
3. AV De Spartaan
4. Voorschoten '97
5. Leiden Atletiek (1)
6. Leiden Atletiek (2)
7. Leiden Atletiek (3)
8. Leiden Atletiek (4)
9. Haag Atletiek (1)
10. Haag Atletiek (2)
11. AV'47
   
Meisjes Junioren D
1. ARV Ilion
2. AV Rijnsoever
3. AV De Spartaan
4. Voorschoten '97
5. Leiden Atletiek (1)
6. Leiden Atletiek (2)
7. Leiden Atletiek (3)
8. Leiden Atletiek (4)
9. Haag Atletiek (1)
10. Haag Atletiek (2)
11. AV'47
   
 
   
Voorlopig Chronoloog:

 
        Voorlopig chronologisch overzicht CD competitie poule 57          
        Lisse          
        Zaterdag 6 april 2019          
                   
10.15 Ploegleidersvergadering            
10.30 Juryvergadering                
                   
Inleveren eigen werpmateriaal       Technische Onderdelen  
10:45 -11:00                
12:30 -12:45         Discus   groep  
            11:45 MJD 1  
            12:35 MJC 1  
Looponderdelen   # series   13:35 JJC 1  
11:00 4*60 meter MJD 2     14:20 MJD 2  
11:10 4*80 meter MJC 2     15:10 MJC 2  
11:20 4*80 meter JJD 2     16:10 JJC 2  
11:35 4*100 meter JJC 2            
11:45 Eventueel overlopen estafette(s)     Hoogspringen groep locatie
12:10 60m Horden MJD 4     12:30 MJD 1 mat 2
12:30 80m Horden MJC 5     12:35 JJC 1 mat 1
12:50 80m Horden JJD 4     13:25 MJC 1 mat 2
13:10 100m Horden JJC 5     13:35 JJD 1 mat 1
13:40 1000 meter MJD 2     14:35 MJD 2 mat 2
13:55 1000 meter JJD 2     14:35 JJC 2 mat 1
14:20 800 meter MJC 4     15:30 MJC 2 mat 2
14:45 800 meter JJC 3     15:35 JJD 2 mat 1
15:20 60 meter MJD 5            
15:40 80 meter JJD 5     Kogelstoten groep locatie
15:55 80 meter MJC 6     12:10 JJD   ring 1
16:20 100 meter JJC 5     13:20 JJC   ring 1
            14:25 MJD   ring 1
            15:30 MJC   ring 1
                   
            Speerwerpen groep  
            12:10 JJC 1  
            12:55 MJD 1  
            13:45 JJD 1  
            14:30 JJC 2  
            15:15 MJD 2  
            16:05 JJD 2  
                   
            Verspringen groep locatie
            12:10 MJD 1 bak 1
            12:15 JJD 1 bak 2
            12:55 MJC 1 bak 1
            13:00 JJC 1 bak 2
            15:20 MJC 2 bak 1
            15:25 JJC 2 bak 2
            16:10 MJD 2 bak 1
            16:10 JJD 2 bak 2
                   
              versie: 20190308-1  
 

Inschrijven:

* Inschrijven van de teams loopt via Atletiek.nu, de atleten moeten donderdag 4 april voor 23.59 uur ingevoerd worden. Inschrijven kan via volgende link: Inschrijven CD competitie
* de dag van de wedstrijd worden geen wijzigingen meer geaccepteerd. Ingeval van blessures kan met de wedstrijdleider hierover overlegd worden.
* Een eventuele vervanger moet al aangemeld zijn, dus geen nieuwe mensen op de zaterdag.
* Een atleet mag maximaal aan drie onderdelen deelnemen, inclusief de estafettes. Ook bij blessures geldt maximaal drie onderdelen per atleet!

 

Jury

Alle deelnemende verenigingen moeten volgens onderstaand overzicht juryleden beschikbaar stellen per wedstrijd(locatie):
- 1 t/m 4 ploeg(en) per vereniging: 1 jurylid
- 5 t/m 8 ploegen per vereniging: 2 juryleden
- 9 t/m 12 ploegen per vereniging: 2 juryleden en 1 vrijwilliger
- 12 en meer ploegen per vereniging: 2 juryleden en 2 vrijwilligers
Dit jurylid of vrijwilliger wordt geacht gedurende de hele wedstrijd beschikbaar te zijn. De naam en juryfunctie (indien van toepassing) van dit jurylid of deze vrijwilliger moet uiterlijk dinsdag 2 april worden doorgegeven per email aan:
jucospartaan@avdespartaan.nl
Als van juryleden voorkeuren voor onderdelen wordt doorgegeven, zullen we proberen hier rekening mee te houden bij de indeling van de jury.

 

Estafette

Atleten die deelnemen aan de estafette, dienen een startnummer te dragen, ongeacht of dit overlopen betreft. De ploeg die een estafette dient over te lopen, dient dit in dezelfde samenstelling te doen. De blessureregeling is hierbij onverkort van toepassing.
Het overlopen van de estafette staat meteen na de estafette series gepland.

 

Clubkleding

Het is de atleten/atletes verplicht om ten behoeve van de herkenbaarheid clubkleding te dragen. Ook het (ongevouwen) dragen van het startnummer is verplicht, zodanig dat het nummer te allen tijde goed zichtbaar is. Indien atleten niet de juiste clubkleding dragen, zullen zij na waarschuwing door de wedstrijdofficial (scheidsrechter of wedstrijdleider) de gelegenheid krijgen om het juiste tenue te krijgen, voordat een officiële waarschuwing (door het vertonen van de gele kaart) wordt gegeven. Indien de atleet ook bij een volgend onderdeel een onjuist tenue blijft dragen, kan tot diskwalificatie worden overgegaan.
 

 

Spikes

Op de atletiekbaan zijn spikespunten van maximaal 6 mm. toegestaan.
 

Materiaalweging

Weging en inleveren van de werpmaterialen vindt plaats op de in de chrono opgenomen tijdstippen, te weten tussen 10.45-11.00 en 12.30-12.45u.

 

Melden / Gelijktijdige onderdelen

De deelnemers/deelneemsters dienen zich uiterlijk 10 minuten voor aanvang van hun nummer te (laten) melden bij de jury van het onderdeel. Ook het tussentijds deelnemen aan een ander onderdeel dient bij de jury te worden aangemeld. Ter beoordeling van de scheidsrechter kan in een ronde tot wijziging van de volgorde worden overgegaan, zodat een atleet in staat is om aan een ander onderdeel gelijktijdig deel te nemen. De bij afwezigheid verlopen beurt(en)en volgens de jurylijst komen te vervallen en zijn niet “inhaalbaar”.
 

Aanvangs- en vervolghoogten bij hoogspringen

Meisjes D 1,00 - 1,05 - 1,10 - verder met 5 cm
Meisjes C 1,10 - 1,15 - 1,20 - verder met 5 cm
Jongens D 1,10 - 1,15 - 1,20 - verder met 5 cm
Jongens C 1,20 - 1,25 - 1,30 - verder met 5 cm

Het beginnen op een lagere hoogte als hierboven vermeld, is toegestaan, mits dit VOOR de wedstrijd bij de wedstrijdleider (tijdens de ploegleidersvergadering) is aangevraagd en steeds gebeurt met intervallen van 5 cm (hoog) naar beneden. Uitsluitend bij pogingen tot evenaring of verbetering van een Nederlands record kan de scheidsrechter een afwijkende hoogte toestaan. Deze poging(en) valt (vallen) buiten de puntentelling.

 

Aantal pogingen

Bij het verspringen, kogelstoten, discuswerpen en speerwerpen worden vier pogingen toegestaan. Er wordt geen finale verwerkt.
 

Starts

Op alle looponderdelen geldt dat een atleet die verantwoordelijk is voor twee valse starts, wordt uitgesloten.

 

 

Wedstrijdreglement

 

De regels van de competitie zijn terug te vinden in een apart reglement: competitie reglement2018_2019.pdf

Weerinformatie
buienradar

Postadres:
Secretariaat AV De Spartaan
Spekkelaan 8
2161 GH Lisse
Sportpark Ter Specke
Spekkelaan 8
2161 GH Lisse
kantine: 0252-415350
Terug naar boven