Contributie 2020

Contributie-inning vindt plaats:

 • Voor nieuwe leden:
  Indien men lid geworden is in het eerste kwartaal worden begin april de facturen verstuurd voor de Atletiekunie kosten (deze bestaat uit inschrijfgeld Atletiekunie, atletiekuniecontributie en eventueel wedstrijdlicentie) en de spartaancontributie tot 1 juli.

  Indien men lid geworden is in het tweede kwartaal worden begin juli de facturen verstuurd voor de Atletiekunie kosten (deze bestaat uit inschrijfgeld Atletiekunie, atletiekuniecontributie en eventueel wedstrijdlicentie) en de spartaancontributie tot 1 juli. Tevens ontvangt u dan ook de factuur voor de spartaancontributie voorde tweede helft van het jaar. Dus totaal 3x een factuur.

  Indien men lid geworden is in het derde kwartaal worden begin oktober de facturen verstuurd voor de Atletiekunie kosten (deze bestaat uit inschrijfgeld Atletiekunie, atletiekuniecontributie en eventueel wedstrijdlicentie) en de spartaancontributie tot 31 december.

  Indien men lid geworden is in het vierde kwartaal worden begin januari de facturen verstuurd voor de Atletiekunie kosten (deze bestaat uit inschrijfgeld Atletiekunie, 25% van de atletiekuniecontributie en eventueel wedstrijdlicentie) en de spartaancontributie tot 31 december. Tevens ontvangt u dan ook de factuur voor de atletiekuniecontributie en eventueel wedstrijd licentie, spartaancontributie voor de eerste helft van het jaar. Dus totaal 3x een factuur.
   
 • Voor bestaande leden:
  Begin januari worden de facturen verstuurd voor de Atletiekunie kosten (deze bestaat uit atletiekuniecontributie en eventueel wedstrijdlicentie) en de spartaancontributie tot 1 juli.

  Begin juli worden de facturen verstuurd voor de spartaancontributie tot 31 december.

  Nadat u de facturen heeft ontvangen vindt kort daarna de incasso plaats.

ATLETIEK VERENIGING “DE SPARTAAN” LISSE

 

 

 

KLASSE

 

 

CONTRIBUTIE

ATLETIEKUNIE

WEDSTRIJD-

LICENTIE

SPARTAAN-

CONTRIBUTIE

 

 

per jaar

per jaar

per half jaar

Dames / Heren wedstrijd atleten

 

17,45

€ 23,55

110,25

Meisjes / Jongens A

2002/2001

16,15

14,70

99,80

Meisjes / Jongens B

2004/2003

16,15

14,70

88,40

Meisjes / Jongens C

2006/2005

16,15

14,70

€ 73,45

Meisjes / Jongens D

2008/2007

16,15

14,70

€ 73,45

Meisjes / Jongens pup. A

2010/2009

15,30

€ 8,25

57,35

Meisjes / Jongens pup. B

2011

15,30

€ 8,25

57,35

Meisjes / Jongens pup. C

2012

15,30

€ 8,25

€ 50,55

Meisjes / Jongens minipup.

2013/2014

15,30

0,00

€ 50,55

Dames / Heren niet wedstrijd

atleten

 

17,45

0,00

€ 80,55

Recreanten wandelaars

 

17,45

0,00

€ 62,10

Recreanten Nordic walking

 

17,45

0,00

€ 62,10

Donateur (per jaar) € 50,00

 

Per inschrijving zal € 7,70 administratiekosten door de Atletiekunie worden berekend. (Dit geldt niet voor de opstapgroep)

Gezinskorting: van een gezin, waarvan meer dan 3 personen betalend lid zijn, zijn de minst betalende leden vrij van Spartaancontributie.

 

Lidmaatschap
Na inschrijving als lid, zal er een automatische afschrijving plaatsvinden met de verschuldigde contributie voor de eerste periode. De kosten zijn afhankelijk van de categorie waaronder U valt.
 

Lidmaatschap opzeggen

Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dat uiterlijk voor 25 juni of voor 25 december te doen! Voorkom problemen en zeg op tijd op, zodat u niet onnodig contributie moet betalen. Opzeggen dient ten allen tijden schriftelijk of via e-mail te geschieden bij de ledenadministratie. U betaalt per 1 januari van elk jaar Atletiekunie contributie en Wedstrijdlicentie voor een heel jaar. De Spartaancontributie betaalt u per half jaar, dus per 1 januari en per 1 juli. De atletiekunie contributie en de eventuele wedstrijdlicentie dient AV De Spartaan af te dragen aan de Atletiekunie voor alle per 1 januari ingeschreven leden. Indien u niet voor 25 december opzegt, moeten wij de atletiekunie contributie en de eventuele wedstrijdlicentie over het volgende jaar voor u afdragen en dus zullen wij deze kosten bij u in rekening brengen.

Indien u te laat opzegt zal de contributie voor het volgend halfjaar zoals gebruikelijk geïncasseerd worden. Gedurende dit halfjaar blijft u lid en kunt u gewoon gebruik maken van de faciliteiten van AV De Spartaan.


Terugbetaling van contributie is niet mogelijk!!

 

Contributie 2020

De totale kosten bestaan uit Spartaancontributie, bondscontributie Atletiekunie en eventueel wedstrijdlicentie.

Wedstrijdlicentie en contributie Atletiekunie worden bij de eerste contributiebetaling van een jaar geïnd.

Bankrekeningnummer van de penningmeester van AV de Spartaan te Lisse, bankrekening NL57 RABO 0336 5776 80.

 

 

In de ALV van maart 2016 is besloten de Spartaan contributie jaarlijks te verhogen met de consumenten prijs index (CPI) per eind oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de contributietabel geldt. De CPI is eind oktober 2019 uitgekomen op 2,7%, met welk percentage de contributie dus is verhoogd.

 

AV De Spartaan,
Sportpark Ter Specke
Spekkelaan 8
2161 GH Lisse
kantine: 0252-415350
Terug naar boven