Nieuws

Algemene Leden Vergadering Club van 100

27 november 2018 door Trudy Olij-Stembert
www.avdespartaan.nl

Op vrijdag 23 november jl. was het weer tijd om de Algemene ledenvergadering te houden.

Aanwezig waren 54 leden. Een heel mooi aantal.

Om 20.10 uur opent voorzitter Jaap van Amsterdam de vergadering met een woord van welkom aan de leden. Hij memoreert wat een groot goed het is dat al deze leden zoveel voor de club over hebben, en sommige al 25 jaar lang, en daarmee indirect ook voor de vereniging.

De voorzitter staat even stil bij de overleden leden en vraagt om een minuut stilte.
Hierna meldt de voorzitter dat er op dit moment 103 leden zijn. 5 nieuwe leden mochten we verwelkomen. Er zijn dit jaar 3 bijeenkomsten geweest maar ook op de TSB Bokaal waren vele leden van de club van 100 actief binnen de organisatie.

De voorzitter memoreert ook nog even het fantastische jubileum op 15 september bij Bregje waar we een heerlijk diner hadden en een gezellige avond.
Tevens besteedt hij aandacht aan de nieuwe privacy-wetgeving die ook voor de Club van 100 tot gevolg heeft dat onze privacy-verklaring (als afgeleide van de vereniging) op ons deel van de Spartaanwebsite geplaatst gaat worden.

In de afgelopen aprilvergadering heeft het bestuur besloten, dat bij overlijden van een lid in de 1e helft van een jaar de contributie van dat jaar, op verzoek van de nabestaanden, terug wordt betaald. In de 2e helft blijft de contributie voor de Club van 100.

Hij wenst allen een goede vergadering.

Hierna geeft de secretaris een aantal mededelingen door en leest het jaarverslag 2018 voor.

Daarna is het de beurt aan de penningmeester om de financiële situatie te bespreken en een doorkijkje te geven naar de toekomst.
Hij weet dit op een zeer informatieve wijze te doen en krijgt hiervoor zelfs complimenten van de zaal. 
Na het voorlezen van het verslag van de kascommissie door Elly Bennis volgt het voorstel tot  decharge van het bestuur waarmee de zaal met een applaus ook instemt. Dan volgt het hoogtepunt van de avond. Zoals elk jaar wordt ook dit jaar uit de 3 voorgedragen cadeaus voor de vereniging weer door stemming het te geven cadeau gestemd. Hiervoor is € 3120,- beschikbaar.
 

De keuze betreft:

  • Easy up partytenten met zijwanden die geschakeld kunnen  worden en door alle geledingen zijn  te gebruiken bij evenementen.
  • Voor buiten op het plein voor de kantine 2 a 3 nieuwe banken met wielen en op juiste hoogte en met rugleuning.
  • 7 geluidsspeakers voor het startsysteem bij de ET installatie.

Voor elk cadeau wordt een toelichting gegeven en zijn er de nodige vragen en aanvullende wensen.

Na het invullen van de stembiljetten (overigens een hele klus) en wat overleg wordt de vergadering vervolgd en gaan de voorzitter en penningmeester na de vergadering de stembiljetten tellen.

Voor het volgend jaar heeft de club besloten om de Soos-avond op vrijdag 24 mei te houden (waar dan ook de prijsvraag wordt bekend gemaakt die op de Ter Specke Bokaal wedstrijd op 18 mei wordt gehouden).

Daarnaast zal de Uitgaansmiddag/avond gehouden worden op zaterdag 28 september en de Algemene Jaarvergadering op vrijdag 22 november.

Hierna was het, na 45 minuten, tijd om aan de borrel te gaan. De voorzitter maakt daarna bekend dat, in tegenstelling tot andere jaren, de stemmen zeer dicht bij elkaar lagen.
Maar uiteindelijk hebben de leden gekozen voor:

  1. De banken
  2. De tenten
  3. De speakers

Gezien de beschikbare bedragen kunnen dit jaar zowel 1. als 2. aangeboden worden aan de vereniging. Een mooi resultaat. De geschenken zijn door het bestuur in dankbaarheid aanvaard.

Hierna blijft het nog lang gezellig druk in de kantine en om 23.00 uur keert iedereen voldaan huiswaarts.

Jaap van Amsterdam, voorzitter 
www.avdespartaan.nl
Misschien hoor jij wel eens om je heen ‘dat wil ik ook, 5 kilometer hardlopen, maar waar moet ik beginnen?’ Vertel je familie,… Meer >
 
www.avdespartaan.nl
Wist u dat atleten ook kunnen voetballen? Dat hebben 14 Spartaanse mannen met leeftijden uiteenlopend van 19 t/m 40 jaar de afgelopen… Meer >
 
www.avdespartaan.nl
Van vrijdag 30 augustus tot en met dinsdag 24 september komt heel de bollenstreek weer in beweging. Jong en oud kunnen dan weer… Meer >
 
www.avdespartaan.nl
Voorafgaande aan het jubileumjaar heeft het Zorg en Zekerheid circuit een splinternieuwe website ontworpen waarin alle informatie over… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AV De Spartaan,
Sportpark Ter Specke
Spekkelaan 8
2161 GH Lisse
kantine: 0252-415350
Terug naar boven