Nieuws

Van de bestuurstafel, corona communicatie

28 april 2020 door Paul Stelder
www.avdespartaan.nl
Afgelopen zondag hebben alle leden een e-mail ontvangen van de voorzitter van De Spartaan, Paul Stelder. Indien je deze niet hebt ontvangen, adviseren we de SPAM inbox te bekijken en vervolgens @avdespartaan.nl en voorzitter@avdespartaan.nl als veilige afzenders op te slaan. Dan ontvang je altijd belangrijke mededelingen van De Spartaan. Beste Leden,

Half maart is ons leven ruw verstoord door de gevolgen van de komst van het coronavirus. We leven voornamelijk binnen en de atletiekbaan is gesloten. We hebben er allemaal in meer of mindere mate mee maken.  Sommigen zijn door de beperkingen die zijn opgelegd, ernstig geraakt. Gelukkig zijn mij bij onder de leden van de vereniging geen ernstige ziektegevallen door corona bekend. Omdat de Spartaansite niet zo frequent bezocht wordt in deze tijden en het clubblad ook niet op korte termijn verschijnt, gebruik ik de e-mail om u op de hoogte te stellen van een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen de vereniging.

Op dinsdag 21 april bleek tijdens de persconferentie van premier Marc Rutte dat we als sportvereniging de deuren voorzichtig op een kier mogen zetten en dat gaan we dan ook graag doen.

Onder leiding van Anthony Ott, verenigingsondersteuner en Frans van Dorsselaer, voorzitter CJA,  gaan we op 1 mei van start met trainingen voor de pupillen en jongeren tot 19 jaar. Natuurlijk houden we ons daarbij aan de voorwaarden die de overheid stelt. Daarom blijven de kleedkamers, de kantine en de sportzaal dicht en moeten de jongeren die ouder dan 12 jaar zijn, onderling en met hun trainers 1,5 meter afstand bewaren. De ouders mogen hun pupillen afzetten, maar kunnen niet op het complex blijven. Alle betrokkenen zullen door de CJA over de voorgestelde procedure persoonlijk worden ingelicht, nadat deze door de gemeente Lisse is goedgekeurd.

We hopen dat eind mei een volgende voorzichtige stap in de richting van meer mogelijkheden voor andere sporters gemaakt mag worden. In ieder geval: het begin is er!

Omdat alle coronamaatregelen half maart met onmiddellijke ingang van kracht zijn geworden, is onze jaarvergadering die op 26 maart zou plaatsvinden, uitgesteld. Ons plan is nu om deze vergadering in het najaar bijeen te roepen, hoewel we statutair verplicht zijn om voor 1 juli de jaarrekening te presenteren. We hopen dat de maatregelen in het najaar versoepeld zijn waardoor dan weer een jaarvergadering mogelijk is. Er is ook overleg gaande om de jaarvergadering digitaal te houden, maar vooralsnog willen we daarvan liever geen gebruik maken.

Op de agenda van de jaarvergadering staat een aantal zaken waarvan we u nu al op de hoogte willen brengen.

Binnen het bestuur is Laurens van Schie na zes jaar afgetreden als vicevoorzitter. Zijn opvolger wordt Angela van der Lans. Er zijn geen tegenkandidaten ingebracht, dus zij zal nu ad interim de functie van vicevoorzitter overnemen. Het bestuur zal voorstellen om haar bij de jaarvergadering officieel te benoemen. Natuurlijk zullen we bij die gelegenheid ook Laurens hartelijk danken voor zijn grote inzet in de afgelopen jaren.

De overdracht van het groenonderhoud van de gemeente naar de Ter Specke-verenigingen hebben we intussen ondertekend. Graag hadden we het fiat van de Algemene ledenvergadering daarvoor gevraagd, maar het besluit kon niet wachten. We gaan met verhoogde inzet van de leden en de klusploeg het onderhoud overnemen en een deel van het groenonderhoud zullen we delegeren aan professionele bedrijven. We hebben met de gemeente een duidelijke afspraak kunnen maken over de onkostenvergoeding en we menen dat we het onderhoud voor dit bedrag kunnen uitvoeren, waarschijnlijk met een kwalitatief beter resultaat dan wat we in de afgelopen jaren hebben gekregen. Het is dus een win–win situatie voor gemeente en sportclubs.

Wat we helaas ook door de coronamaatregelen voorlopig moeten uitstellen, is de ledenwerfactie die een commissie had voorbereid. Daarnaast kunnen we de kleine  extra contributieverhoging niet zonder toestemming van de Algemene ledenvergadering doorvoeren. Dit geeft extra druk op de financiën, die voor dit jaar toch al niet sluitend worden door de coronamaatregelen: door minder kantine inkomsten en minder wedstrijdinkomsten. We zullen mogelijk een beperkt aantal bezuinigen moeten doorvoeren om de lopende uitgaven te kunnen blijven doen.

Gelukkig hebben we enige reserves in kas en zullen we deze waarschijnlijk gedeeltelijk moeten aanwenden om onze tekorten over 2020 op te vangen.

Op 24 april is ons gewaardeerde en door ieder gekende lid Nico Schriek, mede voor al zijn werkzaamheden voor de Spartaan, gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Deze Koninklijke onderscheiding is hem toegekend voor zijn jarenlange belangeloze inzet voor de Spartaan en voor de van Lynden Society. Helaas is de officiële uitreiking uitgesteld, anders zouden we met een flinke delegatie op het gemeentehuis aanwezig zijn geweest. Nu kreeg hij de voor hem verrassende mededeling van de burgemeester via een beeldtelefoonverbinding. Jammer, maar het kon niet anders. We hopen dat we hem later in het jaar uitgebreid persoonlijk kunnen feliciteren als hem de bijbehorende versierselen zullen worden opgespeld.

Met bovenstaande informatie bent u in deze uitzonderlijke tijd toch op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond uw sportvereniging. We hopen dat de atletiekbaan snel weer voor iedereen open mag en we elkaar snel weer mogen zien en spreken op of rond de baan of in de kantine.

Blijf gezond en houd vol,

Paul Stelder, voorzitter
     

 

 
www.avdespartaan.nl

Clubblad juni 2020

30 mei 2020
Met toestemming van ons bestuur mochten wij "De redactiemeiden", mits we voldoende veiligheidsmaatregelen konden nemen, weer een… Meer >
 
www.avdespartaan.nl
Op zoek naar een nieuwe hardloopuitdaging? Probeer dan eens trailrunning. De basis van trailrunning is zo veel mogelijk onverhard te… Meer >
 
www.avdespartaan.nl
Beste Sporters, er leek ruimte om beperkt te openen maar dit mag nog niet voor verenigingskantines. De voorgenomen opening op 2 juni… Meer >
 
www.avdespartaan.nl
Op de parkeerplaats van de Spekkelaan is een boom gemarkeerd met een lint als waarschuwing voor de eikenprocessierups. Het kan ook zo… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
AV De Spartaan,
Sportpark Ter Specke
Spekkelaan 8
2161 GH Lisse
kantine: 0252-415350
Terug naar boven