Vacatures

Heeft u belangstelling om een rol te spelen in het bestuur, een van de commissies, als jurylid, wilt u helpen bij evenementen of denkt u anderszinds een bijdrage te kunnen leveren aan AV De Spartaan? Uw belangstelling wordt zeer op prijs gesteld!
Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u een functie bij AV De Spartaan wilt vervullen. Het hoeft niet per se een vacante functie te zijn, immers vele handen maken licht werk.
Contact formulier VWC
Vul onderstaand formulier in als u interesse heeft in een vrijwilligersfunctie:
*
vwcsecretaris@avdespartaan.nl
*
*

Actuele Vacatures

Vacature Penningmeester
23 mei 2016
 
Atletiekvereniging De Spartaan is een bruisende familiaire atletiekvereniging met zo’n 800 actieve leden. Sportpark Ter Specke in Lisse is de thuisbasis. De vereniging heeft een groep wedstrijdatleten, die zich op nationaal niveau kan laten zien, maar daarnaast ook een grote groep recreanten en veel jeugdleden. Met enige regelmaat breken individuele atleten door tot het internationale niveau. De vereniging is op zoek naar een nieuwe penningmeester, die de vereniging financieel nauwlettend beheert en onderdeel uitmaakt van het dagelijks bestuur. De penningmeester adviseert het bestuur op financieel beleid als het gaat om meerjarenplannen, bouwplannen, subsidie aanvragen en investeringen.
 
Taakomschrijving
De penningmeester is belast met het financiële beheer van de vereniging. In samenwerking met een of twee administrateurs zorgt de penningmeester voor een feilloze administratie en adviseert het bestuur op talrijke gebieden als het gaat om financieel beleid.
 
Plaats binnen de organisatie
Lid van het bestuur en van het dagelijks bestuur (Voorzitter, Vicevoorzitter en Secretaris). Wij denken aan iemand met een financiële en/of bedrijfseconomische achtergrond en ervaring met onderstaande primaire taken.
 
Primaire taken
 • opstellen van de begroting, de meerjarenprognose en het meerjaren onderhoudsplan voor het volgende verenigingsjaar
 • opstellen van de jaarrekening
 • opstellen halfjaarcijfers binnen het lopende verenigingsjaar
 • Bewaken van de uitgaven zodat ze in lijn zijn met de begroting over het lopende verenigingsjaar
 • Opstellen en afhandelen subsidie aanvragen (financieel)
 • Beheer van de verzekeringsportefeuille en afhandeling van verzekeringsschades
 • Autoriseren van alle geldstromen binnen de vereniging
Taken in samenwerking met administrateur/boekhouder
 • Incasseren van de contributies van leden (in samenwerking met de ledenadministrateur)
 • opstellen van verkoopfacturen
 • bewaken en incasseren openstaande vorderingen
 • verzorgen van bancaire betalingen van de vereniging
Commissie Kantinezaken
 • Is binnen het bestuur het aanspreekpunt voor de kantinecommissie en stelt de begroting voor de kantine commissie in overleg op
 • Verantwoordelijkheid voor beheer en exploitatie van de kantine
 • Begeleiding van de zorg voor de meest voordelige inkoop van kantine en overige materialen met betrekking tot de kantine
 Bevoegdheden
De penningmeester is:
 • bevoegd alle inkomsten en ontvangsten te vorderen
 • bevoegd alle betalingen namens de vereniging uit de kas of via een betalingsopdracht aan de bank te verrichten
 • bevoegd, samen met de voorzitter van de kantinecommissie, om het beleid ten aanzien van inkoop en verkoop te bepalen
 • heeft samen met ander lid van het bestuur bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen
 Verantwoordelijkheden
 • toezicht houden op het tijdig en juist bijwerken van de administratie van de vereniging
 • zorgdragen dat de inkomsten en uitgaven die de vereniging betreffen binnen de door de ALV goedgekeurde begroting blijven
 • een goed beheer en exploitatie van de kantine
 • een transparante en heldere communicatie naar het bestuur over het gehele financiële beleid en de uitvoering hiervan
 Overleg en communicatie
 • regelmatig formeel en informeel overleg met andere bestuursleden
 • een coöperatieve en communicatieve houding naar bestuur, vrijwilligers, leden en externe partijen
 • contact met bank betreffende het betalingsverkeer (i.s.m. administrateur/boekhouder)
 • regelmatig contact met de ledenadministrateur in het kader van de contributies
 • contact met debiteuren en crediteuren (i.s.m. administrateur/boekhouder)
 • contact met overheden in verband met subsidieregelingen
 • verzekeringstussenpersoon

Vacature Administrateur/Boekhouder
23 mei 2016
 
Atletiekvereniging De Spartaan is een bruisende familiaire atletiekvereniging met zo’n 800 actieve leden. Sportpark Ter Specke in Lisse is de thuisbasis. De vereniging heeft een groep wedstrijdatleten, die zich op nationaal niveau kan laten zien, maar daarnaast ook een grote groep recreanten en veel jeugdleden. Met enige regelmaat breken individuele atleten door tot het internationale niveau. De vereniging is op zoek naar een of twee administrateurs/boekhouders die samen met de penningmeester werken aan een financieel gezonde vereniging.
 
Plaats binnen de organisatie
Commissielid (Financiën)
 
De taken en verantwoordelijkheden van de administrateur(s)/boekhouder(s) worden na overleg met de penningmeester verdeeld. De mogelijkheid bestaat dat de verkoop en inkoop gescheiden wordt in taakverdeling indien er twee administrateurs worden aangesteld. Dit is uiteraard afhankelijk van opleidingsniveau, ervaring en beschikbare tijd van de verschillende betrokken vrijwilligers. Wij zoeken mensen met minimaal een MBO opleiding boekhouden.
 
Taken (afhankelijk van opleiding, interesse en beschikbare tijd)
 • voorbereiden van de jaarrekening en begroting
 • ondersteuning bij het opstellen van meerjarenplannen/prognoses
 • voorbereiden van de halfjaarcijfers binnen het lopende verenigingsjaar
 • incasseren van contributies van de leden
 • opstellen van verkoopfacturen voor de vereniging
 • bewaken en indien nodig incasseren van openstaande vorderingen
 • verzorgen van bancaire betalingen van de vereniging
Bevoegdheden
 • bevoegd alle inkomsten en ontvangsten te vorderen (indien afgesproken)
 • bevoegd alle betalingen namens de vereniging uit de kas of via de betalingsopdracht aan de bank te verrichten (indien afgesproken)
Verantwoordelijkheden
zorgdragen voor een feilloze en accurate boekhouding en administratie van de vereniging
 
Overleg en communicatie
 • regelmatig formeel en informeel overleg met penningmeester en eventueel de andere administrateur/boekhouder
 • regelmatig contact met bank betreffende het betalingsverkeer
 • contact met debiteuren en crediteuren
 • communicatieve en coöperatieve houding naar bestuursleden, vrijwilligers, leden en externe partijen
 
AV De Spartaan
Postbus 196 
2160 AD Lisse
Sportpark Ter Specke
Spekkelaan 8
2161 GH Lisse
kantine: 0252-415350
Terug naar boven