Vacatures

Heeft u belangstelling om een rol te spelen in het bestuur, een van de commissies, als jurylid, wilt u helpen bij evenementen of denkt u anderszinds een bijdrage te kunnen leveren aan AV De Spartaan? Uw belangstelling wordt zeer op prijs gesteld!
Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u een functie bij AV De Spartaan wilt vervullen. Het hoeft niet per se een vacante functie te zijn, immers vele handen maken licht werk.
Contact formulier VWC
Vul onderstaand formulier in als u interesse heeft in een vrijwilligersfunctie:
*
vwcsecretaris@avdespartaan.nl
*
*

Actuele Vacatures

Vacature Voorzitter

6 oktober 2017
 

Atletiekvereniging De Spartaan is een bruisende familiaire atletiekvereniging met zo’n 800 actieve leden. Sportpark Ter Specke in Lisse is de thuisbasis. De vereniging heeft een groep wedstrijdatleten, die zich op nationaal niveau kan laten zien, maar daarnaast ook een grote groep recreanten en veel jeugdleden. Met enige regelmaat breken individuele atleten door tot het internationale niveau. De vereniging is op zoek naar een nieuwe charismatische voorzitter, die als bindende factor tussen de diverse groepen kan optreden, die AV De Spartaan met empathie kan besturen en op representatieve wijze extern vertegenwoordigen.

 

Taakomschrijving

Binnen het bestuur zijn de functies vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, commissaris jeugdatletiek, commissaris wedstrijdatletiek, commissaris recreantenatletiek en commissaris wedstrijdorganisatie verdeeld over zeven verschillende bestuursleden. De bestuursleden ondersteunen de voorzitter bij de uitoefening van zijn taken, zodanig dat een evenredige tijdsbesteding ontstaat. Daarbij zijn de competentiegrenzen van de diverse functies niet bepalend.

De vereniging beschikt over een betaalde verenigingsmanager, tevens trainerscoördinator, hoofdtrainer en buurtsportcoach, die bijdraagt aan de onderlinge binding van verschillende groepen in de vereniging en aan de externe vertegenwoordiging. Verder zijn er tal van commissies, waarin vrijwilligers zich inspannen voor de vele verenigingsactiviteiten.

 

De taken van de voorzitter zijn in elk geval:

 • Het in samenwerking met de overige bestuursleden besturen en organiseren van de verenigingsactiviteiten, voornamelijk op tactisch en strategisch niveau, wat wil zeggen het uitdragen en vormgeven van de missie en de visie, neergelegd in het meerjarenbeleidsplan;
 • Het representeren van de vereniging naar derden, inhoudend onder meer de andere sportverenigingen op sportpark Ter Specke, de gemeente Lisse en de Atletiekunie;
 • Het actief tonen van betrokkenheid bij de activiteiten van de diverse groeperingen in de vereniging;
 • Het leiden van verenigingsbijeenkomsten, zoals de bestuursvergadering, de algemene ledenvergadering, enzovoorts;
 • Het samen met de overige bestuursleden aansturen van de verenigingsmanager;
 • Het enthousiasmeren van de leden bij hun sportbeoefening, bij de inzet als vrijwilliger, enzovoorts.

 

Benodigde kennis en vaardigheden

Voor het vervullen van de rol van voorzitter wordt gezocht naar iemand, die:

 • Beschikt over de noodzakelijke bestuurlijke en organisatorische ervaring en kwaliteiten;
 • Affiniteit heeft met sport in het algemeen en wedstrijdatletiek in het bijzonder, naast voldoende belangstelling voor de recreatie- en de jeugdleden;
 • In staat is mensen te binden en te verbinden;
 • Ervaring heeft met aansturen en uitvoeren van bestuurstaken en het werken met vrijwilligers;
 • Een relatienetwerk heeft in de bestuurlijke wereld en de sportwereld in Lisse en daarbuiten, dan wel bereid is dat op te bouwen;
 • Doelgericht en ambitieus te werk wil gaan en hoofdzaken van bijzaken kan onderscheiden;
 • Voldoende tijd beschikbaar heeft, te weten circa 8 uur per week;
 • Bereid is zich voor een periode van minimaal drie jaar voor deze taak in te zetten.

Wat je ervoor terugkrijgt

AV De Spartaan biedt een sportieve en inspirerende omgeving met een grote groep van circa 250 enthousiaste vrijwilligers. Verder biedt de vereniging de ruimte en de gelegenheid om mee te bouwen aan atletiek voor de jeugd, wedstrijdatleten en recreanten, als breedtesport, maar ook als topsport.

De voorzitter is het gezicht van de vereniging voor het lokale bestuur en het toonbeeld van de participerende rol, die de vereniging sociaal-maatschappelijk in Lisse en de Bollenstreek speelt.
 

Diverse vacatures

(nadere omschrijving volgt of is op te vragen via secretariaat van de Vrijwilligers Commissie)
 
 
 • Voorzitter Jeugd Atletiek (en bestuurslid)

 • Voorzitter WOC (en bestuurslid)

 • Feestcommissie leden tbv opening nieuwbouw in maart/april 2018

 • Juryleden voor wedstrijden

 • Kantinemedewerkers

AV De Spartaan
Postbus 196 
2160 AD Lisse
Sportpark Ter Specke
Spekkelaan 8
2161 GH Lisse
kantine: 0252-415350
Terug naar boven