Donateur worden

Wel betrokken bij het wel en wee van AV De Spartaan, maar geen aktief sportbeoefenaar? Wordt dan donateur. U levert een bijdrage aan het in stand houden van de vereniging en de faciliteiten voor de leden.  Het sleutelwoord voor het donateurschap is: BINDING met De Spartaan.


Wat krijgt U er voor terug? Betrokkenheid bij de Spartaanse gebeurtenissen.
  • U kunt op de hoogte blijven via onze website en het clubblad Spartaanse Spektakels, en zo krijgt u ook beeld van de belangrijke evenementen bij de Spartaan. Ons clubblad kunt u downloden van onze site. 
  • U krijgt consumptiebonnen voor een aantal bijzondere evenementen, waarbij de Ter Specke Bokaal zeker niet zal ontbreken.

Uw donateursbijdrage is  € 50,- per jaar.
 

Om donateur te worden kunt u aanmelden bij de ledenadministratie van onze vereniging. Vul daartoe het inschrijfformulier in. Als u Microsoft Word heeft kunt u op deze link klikken. Vul dan het formulier op uw computer in, print het ingevulde formulier uit, onderteken het en stuur het op naar de ledenadministratie van de AV De Spartaan. 
U kunt het ingevulde formulier, na ondertekening ook scannen en daarna mailen.


Voor vragen, neem contact op met de ledenadministratie:

Piet van Rijnberk

Westerdreef 125
2161 GR Lisse
tel. 0252 - 410777
E-mail:  ledenadministratie@avdespartaan.nl


Donateurschap
Na inschrijving als donateur, zal u een e-mail met de nota ontvangen. Het in de nota genoemde bijdrage is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van AV De Spartaan en is te vinden in de contributietabel (zie: lid worden.)

Donateur wordt u voor de periode van een jaar.


Donateurschap opzeggen
Indien u het donateurschap wilt opzeggen, dient u dat uiterlijk 1 maand voor het begin van een nieuwe periode te doen. Opzeggen dient ten allen tijden schriftelijk of via e-mail te geschieden bij de ledenadministratie.
Terugbetaling van de bijdrage is niet mogelijk!!

AV De Spartaan,
Sportpark Ter Specke
Spekkelaan 8
2161 GH Lisse
kantine: 0252-415350
Terug naar boven